Sukcesy naszych sygnalistów w XVII Kresowym Konkursie Sygnalistów Myśliwskich.

kksm9

27 maja 2017 roku w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju odbył się XVII Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Do udziału zgłosiło się ok. 60 osób, które rywalizowały w kategoriach indywidualnych i zespołowych. W kategorii indywidualnej rywalizowało 45 uczestników, a w kategorii zespołowej – 8 zespołów. Wydarzenie było regionalną eliminacją do konkursu „O Róg Wojskiego”. Honorowy patronat nad imprezą objął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel. Obok Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, w przygotowanie Konkursu włączyli się: Okręgowa Rada Łowiecka w Zamościu, Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu oraz Nadleśnictwo Biłgoraj.

Wyniki XVII Kresowego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich – Biłgoraj 2017

Wyniki:
Kategoria indywidualna
KLASA A (mistrzowska):
1. Jakubowski Michał – Nadleśnictwo Chełm;
2. Filipczak Dariusz – Nadleśnictwo Lubartów;
3. Hołodniak Aleksander – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

KLASA B (średniozaawansowana):
1. Bucior Szymon  – Technikum Leśne w Biłgoraju;
2. Kamińska Kinga  – Technikum Leśne w Biłgoraju;
3. Dubel Sylwia  – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

KLASA C (początkująca):
1. Załęski Karol – Technikum Leśne w Biłgoraju;
2. Wójtowicki Łukasz  – Technikum Leśne w Biłgoraju;
3. Borsuk Łucja  – Technikum Leśne w Biłgoraju.

KLASA D (dziecięca):
1. Smogór Paweł – Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

Kategoria zespołowa
KLASA G – (mistrzowska, rogi mieszane):
1. Zespół Sygnalistów Myśliwskich  z RDLP w Krośnie.

Klasa B (średniozaawansowana):
1. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” z RDLP w Lublinie;
2. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Darz Bór” z Technikum Leśnego w Biłgoraju;
3. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Odzew” z Nadleśnictwa Tomaszów.

Klasa C (początkująca):
1. Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Technikum Leśnego w Biłgoraju;
2. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Tropem Rysia” z Technikum Leśnego w Lesku.

Klasa MB (muzyka myśliwska):
1. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” z RDLP w Lublinie;
2. Zespół Sygnalistów Myśliwskich  z RDLP w Krośnie.