I Ekologiczne Forum Młodzieży

4

Członkowie Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Technikum Leśnym w Biłgoraju im. Polskiego Towarzystwa Leśnego uczestniczyli w I Ekologicznym Forum Młodzieży, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Puszczy Białowieskiej.

Tematyka spotkań Szkolnego Koła PTL ( w roku szkolnym 2016/17 było 13 spotkań) prowadzonych pod opieką Pani Barbary Magdziarz bardzo dobrze wpisała się w program forum, ponieważ na nich podjęto próbę odpowiedzi w formie debaty np.: „Co jest ważniejsze – przyroda czy człowiek”?, „ Czy wycinać Puszczę Białowieską, czy nie ?”, „ Czy myśliwi są wykonawcami zasad gospodarki łowieckiej?” itp.

Tak przygotowana reprezentacja szkoły ( najbardziej aktywnych członków PTL) w liczbie 32 uczniów pojechała do Białowieży na spotkanie z reprezentacjami innych szkół leśnych w Polsce, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Zgodnie z programem Ekologicznego Forum Młodych mogliśmy osobiście zobaczyć, jak aktualnie wygląda Puszcza Białowieska. Posłuchać wypowiedzi Ministra Środowiska Jana Szyszko, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, Dziekana Duszpasterzy Leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego, pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa  oraz kilku polskich uczelni prowadzących badania na terenie Puszczy Białowieskiej. Celem spotkania przyszłych leśników kształcących się w najlepszych szkołach leśnych w Polsce była odpowiedź na pytanie – Co dalej z Puszczą Białowieską, która zatraciła już swój puszczański charakter? Najważniejsze  tezy, które wypracowała młodzież brzmią następująco:

  1. Nie możemy zostawić przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie Puszczy Białowieskiej w gatunki drzew, krzewów i zwierząt w niej dziko żyjących. Proponujemy prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej co doprowadzi do przywrócenia dawnego charakteru puszczy. To spowoduje, że będziemy Puszczą Białowieską mogli się chwalić, promować ją na cały świat, a okoliczna ludność będzie mogła czerpać z tego zyski.
  2. Należy jak najszybciej wyciąć martwe i chore drzewa uśmiercone przez kornika, bo jeśli tego nie zrobimy, pojawią się w Puszczy pożary i inne szkodliwe czynniki niszczące nasze narodowe dziedzictwo.
  3. Powinniśmy przekonywać społeczeństwo do sensowności działań polskich leśników, ponieważ tylko one są zgodne z prawami przyrody i tylko one mogą uratować naszą puszczę. Obserwujemy ją od wielu lat i uczymy się jej praw co pozwala nam wyciągnąć wnioski i przewidzieć jej dalszy los.
  4. Praca leśników jest oparta na podstawowych zasadach ekologii, dlatego konflikt leśników z ekologami jest dla nas nie zrozumiały. Powinniśmy ten konflikt załagodzić, ale jedyną drogą wyjścia są negocjacje. Należy przywrócić właściwe znaczenie słowu ekologia i uczyć się ekonegocjacji.
  5. Powinno się kłaść większy nacisk na edukację młodzieży, która jest przyszłością narodu i pozwalać na jej swobodne wypowiadanie się.

Uczniowie Technikum Leśnego w Biłgoraju są bardzo wdzięczni za zorganizowanie I Ekologicznego Forum Młodzieży w Białowieży, ponieważ była to możliwość nauki leśnictwa w terenie (nic nie jest w stanie zastąpić widoku umierającej puszczy jaki tam zobaczyliśmy), porozmawiać z leśnikami pracującymi aktualnie w Lasach Państwowych i Straży Leśnej, a przede wszystkim zintegrować się z uczniami innych szkół leśnych Polski. Mamy nadzieję, że to spotkanie i tezy, które tam wypracowaliśmy, przyczynią się do uratowania naszego dziedzictwa narodowego, jakim jeszcze jest Puszcza Białowieska. Bardzo chętnie weźmiemy udział w kolejnych spotkaniach tego typu.