Wyróżnieni uczniowie na I Gali Mistrzów Szkół Leśnych w Ministerstwie

ms4

24 czerwca br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się I Gala Mistrzów Szkół Leśnych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska. W spotkaniu uczestniczył wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. W Gali Mistrzów Szkół Leśnych udział wzięło 100 uczniów z 11 szkół leśnych. Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wykazali się sukcesami w różnych dziedzinach – edukacji, sporcie czy kulturze.

Podczas wydarzenia uczniowie otrzymali z rąk wiceministra Andrzeja Koniecznego świadectwa oraz okolicznościowe dyplomy mistrzów w różnych dziedzinach życia szkolnego. Podczas wydarzenia zostały także przekazane wnioski wypracowane podczas Pierwszego Ekologicznego Forum Młodzieży.