XXI Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

20170916_101118

Dnia 16 września 2017 roku odbyła się już kolejna dwudziesta pierwsza Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły także przybyli do Częstochowy. Wśród pielgrzymów byli również pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawiciele ruchów ekologicznych.

Na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych przeor Jasnej Góry, o Marian Waligóra, po czym odbył się  uroczysty przemarsz alejami pod szczyt Jasnej Góry. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Krajowy Duszpasterz Leśników, ksiądz biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a koncelebrowali regionalni duszpasterze leśników.  Odczytane przed Mszą św. listy z pozdrowieniami przesłali do leśników: prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W przemówieniu przed Mszą św. minister Jan Szyszko podziękował w imieniu resortu środowiska oraz rządu za „piękną pracę w tym roku, za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych, za piękną pracę na rzecz naszej Ojczyzny i Polaków”. Zebranym leśnikom podziękował także dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, przypominając także o sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.