Poznawali nowoczesne technologie w nauczaniu

1a

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. pięciu nauczycieli ZSL w Biłgoraju uczestniczyło w IX Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, który odbył się w Ustroniu. Ogólnopolskie Zloty Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to najciekawsze konferencje edukacyjne w kraju – spotkania dla entuzjastów nowoczesnych technologii w nauczaniu. Celem Ogólnopolskich Zlotów jest zaprezentowanie najbardziej kreatywnych, innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w edukacji. Oprócz wykładów podczas spotkania odbywają się także warsztaty, które są źródłem inspiracji na prowadzenie lekcji w szkołach oraz porad dotyczących najlepszych i najnowszych rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia w placówkach oświatowych.

Szczegółowy harmonogram zlotu – zobacz…