III Konkurs Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego UR w Krakowie

1-r

W dniu 5 kwietnia 2018 r. 3 uczniów (Michał Kamiński, Mateusz Sakowicz i Jakub Adamczyk), którzy byli najlepsi w etapie szkolnym rywalizowało pod opieką p. Z. Karasia w finale III edycji Konkursu Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Finał konkursu składał się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna obejmowała 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Druga część praktyczna wymagała umiejętności z rozpoznawania na podstawie eksponatów lub fotografii:

  • drzew i krzewów na podstawie arkuszy zielnikowych, pędów nie ulistnionych, nasion, szyszek i owoców,
  • gatunków kręgowców (fotografie) i owadów leśnych,
  • grzybów patogenicznych i powodowanych przez nie chorób i uszkodzeń,
  • gatunków drewna makroskopowo.

Ostatecznie do ścisłego finału dostało się 2 uczniów, którzy zajęli odpowiednio V miejsce – M. Kamiński i VIII miejsce – M. Sakowicz. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem tego konkursu  jest popularyzowanie wśród uczniów szkół leśnych zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu nauk leśnictwa, a także zachęcenia ich do kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych.