Praktyki zawodowe w Bad Freienwalde

31960580_1702934609787428_7785638855574552576_o

Kolejna grupa szesnastu  uczniów naszej szkoły powróciła z praktyk zawodowych w Niemczech. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju już po raz kolejny realizuje projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”  na zasadach Erasmus+, finansowany w ramach PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.  W celu dobrego przygotowania się do wyjazdu uczniowie brali udział w  zajęciach z języka niemieckiego oraz uczestniczyli  w zajęciach z przygotowania pedagogicznego i kulturowego. Podczas pobytu młodzież nabywała umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz rozwijała swoje zdolności zawodowe, pracując przez cztery tygodnie  w lasach Brandenburgi. Do najczęstszych zadań uczniów należała wycinka drzew, okrzesywanie, budowa oraz rozbiórka ogrodzeń leśnych jak również pomiary na powierzchni doświadczalnej.  Praktykanci mieli okazję także odwiedzić szkółkę leśną w Eberswalde, gdzie również wykonywali prace. Ciekawym miejscem związanym z zawodem było odwiedzenie instytucja kształcenia zawodowego Kunsterspring, gdzie młodzież poznała drogę edukacji leśników jak również miała możliwość pracy na różnorodnych symulatorach oraz współpracy z niemieckimi uczniami w Arboretum. W czasie wolnym po praktykach uczniowie zwiedzali okolicę oraz grali w piłkę nożną. Natomiast na weekendach zwiedziliśmy Poczdam, Berlin, Drezno oraz park linowy w Srauβberg oraz wyspę tropikalną.

Dzięki praktykom za granicą stażyści zapoznali się z nowoczesnymi metodami obsługi maszyn leśnych, nauczyli się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach. Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych uczniowie staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkoły. Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły z niemieckimi partnerami oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia.