Ćwiczenia z obsługi broni palnej i technik strzelania.

bron4

W dniach 10, 29 i 30 października na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj na strzelnicy partyzanckiej odbył się kurs przygotowawczy z przysposobienia obronnego dla dla uczniów klas 4-tych Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Celem kursu było zapoznanie uczniów z obsługą broni palnej i techniką strzelania. Kurs prowadzili instruktorzy strzelectwa sportowego i bojowego.

W ramach ćwiczeń ze strzelania wykorzystano dwa rodzaje broni: krótką kaliber 9mm oraz długą AK47 kaliber 7,62mm. Każdy z uczniów mógł oddać po 20 strzałów z każdej z broni w 4 seriach. Był to pierwszy tego typu kurs organizowany dla młodzieży szkolnej przez stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”, który rozpocznie coroczny cykl tego typu kursów.