Sukcesy naszych bajarzy.

bajarze4

W dniach 16 i 17 maja odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Do krasomówczej rywalizacji w Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego stanęły w tym roku 33 osoby, głównie uczniowie techników leśnych oraz ich absolwenci. Drugie miejsce w konkursie zajęła Gabriela Pawłowska  z Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju, która wystąpiła z gawędą „Małe, ale ważne”.

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia dla naszych bajarzy m.in. dla: Mateusza Kasiaka, Jakuba Kurka i Patryka Lefanowicza. Zaprezentowane gawędy były w większości tekstami autorskimi osób występujących w konkursie, w kilku przypadkach można było usłyszeć fragmenty tekstów zaczerpniętych z literatury, w tym z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Wystąpienia oceniało sześcioosobowe jury pod przewodnictwem profesora Tomasza Boreckiego. Konkurs uświetnili swoim występem uczniowie z Technikum Leśnego w Białowieży, którzy zaprezentowali spektakl „100 lat Niepodległej”, a muzycznym akcentem wydarzenia był koncert „Partytura a natura, czyli przyroda w muzyce” w wykonaniu Zespołu Kameralnego Filharmonii Poznańskiej.

bajarze 2