Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły:

Barbara Serafin

e-mail: dyrektor@zslbilgoraj.pl

Wicedyrektor szkoły:

Sławomir Magdziarz

e-mail: s.magdziarz@zslbilgoraj.pl

Kierownik internatu:

Ryszard Wachowicz

e-mail: r.wachowicz@zslbilgoraj.pl

Kierownik kształcenia praktycznego:

Robert Wesołowski

e-mail: r.wesolowski@zslbilgoraj.pl

Główna księgowa:

Anna Lipińska

e-mail: a.lipinska@zslbilgoraj.pl

Kierownik gospodarczy:

Elżbieta Studnicka

e-mail: e.studnicka@zslbilgoraj.pl