Kalendarz organizacyjny

I ZAJĘCIA SZKOLNE
A. Podział na okresy:
Klasy IV:
04.09.2017– 31.12.2017 – I półrocze
01.01.2018 – 27.04.2018 – II półrocze
Klasy I-III
04.09.2017– 21.01.2018– I półrocze
22.01.2018 – 22.06.2018 – II półrocze
B. Terminy szczegółowe:
A) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2017
B) Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych – 27.04.2018
C) Uroczyste zakończenie roku szkolnego –22.06.2018
II. PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
a) Zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2017
b) Ferie zimowe – 29.01.2018 -11.02.2018
c) Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03.- 03.04.2018
d) Ferie letnie – 23.06- 31.08.2018
III. EGZAMINY MATURALNE
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część pisemna – od 4 maja 2018
– część ustna 09.05-25.05.2018
IV. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Etap pisemny – R13, R14 – 11 stycznia 2018
Etap praktyczny:
R13 – 10 stycznia 2018
R14 – 22-31 stycznia, 10-16 lutego 2018
V. WYWIADÓWKI
a) 01.10.2017, 14.00
b) 26.11.2017, 14.00
c) 26.01.2018, 16.00
d) 16.03.2018, 16.00 – klasy IV;
e) 22.04.2018 –14.00 klasy I-III
Klasowe spotkania z rodzicami wg planu wychowawców.
VI. REKRUTACJA DO KLAS I
Zgodnie z harmonogramem LKO
VII. EGZAMINY POPRAWKOWE
Z przedmiotów nauczania – 27 – 29.08.2018r.
Matura poprawkowa część pisemna – 21 sierpnia 2018
Matura poprawkowa część ustna – 22-23 sierpnia 2018
VIII. PRAKTYKI ZAWODOWE
1) Użytkowanie lasu – kurs pilarza
a) III a – listopad 2017
b) III b –listopad 2017
2) Wiosenne zalesieniowe, hodowla i ochrona lasu
a) klasa I a, I b – 23-27 kwietnia 2018
b) klasa II a, II b, IIc– 7 – 11 maja 2018
3) Gospodarka leśna w krajach europejskich
a) Grupa II – POWER Vet16 – 23 kwietnia – 18 maja 2018 Niemcy
b) Grupa VI– POWER Vet16 23 kwietnia – 18 maja Szwecja.
Terminy praktyk zmienne w zależności od możliwości realizacji tych zajęć w nadleśnictwie dydaktycznym, potrzeb w wykonawstwie zajęć i rozkładu warunków pogodowych.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/18

2.11.2017r. (czwartek)

3.11.2017 r. (piątek)

30.04.2018 r. (poniedziałek)

2.05.2018 r. (środa)

4.05.2018 r. (piątek)

7.05.2018 r. (poniedziałek)

8.05.2018 r. (wtorek)

1.06.2018 r. (piątek)