Kalendarz organizacyjny 2019-2020

I ZAJĘCIA SZKOLNE

A. Podział na okresy:
Klasy IV:
02.09.2019– 13.12.2019 – I półrocze
14.12.2019 – 24.04.2020 – II półrocze
Klasy I-III
02.09.2019– 31.01.2020 – I półrocze
01.02.2020 – 26.06.2020 – II półrocze

B. Terminy szczegółowe:
A) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019
B) Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych – 24.04.2020
C) Uroczyste zakończenie roku szkolnego –26.06.2020
II. PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
a) Zimowa przerwa świąteczna – 21.12.2019 – 01.01.2020
b) Ferie zimowe – 11.01.2020-26.01.2020
c) Wiosenna przerwa świąteczna – 09.04.- 14.04.2020
d) Ferie letnie – 27.06- 31.08.2020
III. EGZAMINY MATURALNE
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część pisemna – od 4 maja 2020
– część ustna od 7 maja 2020
IV. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Etap pisemny – R13, R14 –
Etap praktyczny:
R13 –
R14 –
V. WYWIADÓWKI
a) 29.09.2019, 14.00
b)
c)
d)
e)
Klasowe spotkania z rodzicami wg planu wychowawców.
VI. REKRUTACJA DO KLAS I
Zgodnie z harmonogramem LKO
VII. EGZAMINY POPRAWKOWE
Z przedmiotów nauczania – 08.2020r.
Matura poprawkowa część pisemna –  sierpnia 2020
Matura poprawkowa część ustna – sierpnia 2020
VIII. PRAKTYKI ZAWODOWE
1) Zimowe z użytkowania lasu – kurs pilarza
a) III a – listopad 2017
b) III b –listopad 2017

2) Wiosenne z hodowli lasu
a) klasa I a, I b – 23-27 kwietnia 2018
b) klasa II a, II b, IIc– 7 – 11 maja 2018

3) Gospodarka leśna w krajach europejskich
a) Grupa II – POWER Vet16 – 23 kwietnia – 18 maja 2018 Niemcy
b) Grupa VI– POWER Vet16 23 kwietnia – 18 maja Szwecja.
Terminy praktyk zmienne w zależności od możliwości realizacji tych zajęć w nadleśnictwie dydaktycznym, potrzeb w wykonawstwie zajęć i rozkładu warunków pogodowych.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/20

14.10.2019r. (poniedziałek)

02.01.2020 r. (czwartek)

03.01.2020 r. (piątek)

04.05.2020 r. (poniedziałek)

05.05.2020 r. (wtorek)

06.05.2020 r. (środa)

05.06.2020 r. (piątek)