Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania określa minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich lat nauki w czteroletnim technikum.

Wykaz zajęć dydaktycznych w 4-letnim cyklu kształcenia:

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego:

klasy czwarte - obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 microsoft-excel-2010-icon
klasy trzecie - obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2016/2017 microsoft-excel-2010-icon
klasy drugie - obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018 microsoft-excel-2010-icon
klasy pierwsze - obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2018/2019 microsoft-excel-2010-icon