Zamówienia publiczne

L.p. Nazwa Znak sprawy Data dodania

1

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-2/PN/17 02.06.2017r.
Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-2/PN/17

ZSL.2241-2/PN/17

20.06.2017r.

20.06.2017r.

2

 

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-1/PN/17 17.05.2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>Informacja z otwarcia ofert  <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>SIWZ <<pobierz>>Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>