Zamówienia publiczne

L.p. Nazwa Znak  sprawy Data dodania

1

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

ZSL.2241-3/PN/17 24.07.2017r.
Informacja o wyniku postępowania <pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 i 4 – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-3/PN/17

ZSL.2241-3/PN/17

 24.08.2017r. 

18.08.2017r.

2

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-2/PN/17 02.06.2017r.
Informacja o wyniku postępowania <pobierz>>Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>
SIWZ <<pobierz>>
Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-2/PN/17ZSL.2241-2/PN/17 20.06.2017r.20.06.2017r.

3

 

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-1/PN/17 17.05.2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>Informacja z otwarcia ofert  <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>SIWZ <<pobierz>>Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>