Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju

symbol cyfrowy zawodu – 314301

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju to szkoła prowadzona przez Ministra Klimatu. Jest to nowoczesna szkoła z 55-letnią tradycją. Ambicją szkoły jest maksymalne wykorzystanie w procesie edukacyjnym technik informatycznych. Nasi uczniowie maja dostęp do świetnie wyposażonych pracowni przedmiotów ogólnokształcących. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w pracowniach zapewniających pełną realizację podstawy programowej. Część praktyczną kształcenia zawodowego prowadzimy w Nadleśnictwie Biłgoraj. Uczniowie otrzymują ubrania robocze, niezbędny sprzęt w tym dostęp do trenażerów nowoczesnego sprzętu do pozyskania i wywozu drewna.

W ramach praktyk uczniowie zdobędą uprawnienia operatora pilarki, obsługi urządzeń transportu bliskiego (HDS). Szkoła ma wyraźną kulturę, wypracowany ceremoniał osadzony w tradycji leśnej i łowieckiej. Proponujemy swoim uczniom liczne zajęcia pozalekcyjne. Za unikalne uznajemy koło sygnalistów myśliwskich i koło preparatorskie. Prężnie działają sekcja siatkówki, koło teatralne, fotograficzne oraz koła przedmiotowe. Organizujemy wycieczki o charakterze zawodowym.  Obowiązujący strój szkolny to mundur leśnika.

W zawodzie technik leśnik wyodrębniono jedną kwalifikację: LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi. Dysponujemy dobrze wyposażonym internatem. Każdy uczeń szkoły ma zapewnione miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem. Ze stołówki mogą korzystać również uczniowie dojeżdżający i dochodzący