Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Warsztaty ornitologiczne w Trzęsaczu

W dniach 1-7 lutego br. 40 osobowa grupa uczniów z klas I-III wraz z opiekunami uczestniczyła w warsztatach ornitologicznych w Trzęsaczu w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, który realizowany jest w latach 2018-2021. Głównym zadaniem projektu jest nauka rozpoznawania gatunków ptaków i poznanie ich biologii oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas obserwacji terenowych.

Do zadań uczestników projektu należy prowadzenie obserwacji ornitologicznych w terenie na podstawie wyjść indywidualnych i grupowych. Myślą przewodnią projektu jest aktywne zaangażowanie młodzieży w prowadzenie obserwacji ornitologicznych. Obszarem realizacji zadań poszczególnych uczestników są okolice ich zamieszkania i/lub miejsca pobierania nauki.

Rekomendowane wpisy

Skip to content