Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

UBEZPIECZENIE NNW w roku szkolnym 2019/2020

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia.  Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010.244.1626) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2017.1644):

„§8.1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

 3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;”

Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW
Rodzic/uczeń może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia lub przystąpić
do ubezpieczenia  grupowego  proponowanego w szkole.

Informujemy, że Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju w uzgodnieniu z Radą Rodziców proponuje uczniom możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia  NNW.

Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są u wychowawcy klasy.

Rodzice uczniów, którzy nie skorzystają z możliwości ubezpieczenia grupowego proponowanego w szkole,  zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia o zawarciu indywidualnego ubezpieczenia swojego dziecka.

Rekomendowane wpisy

Skip to content