Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

W środę, 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” . Projekt skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wśród nagrodzonych znalazł się Jakub Sakowicz – uczeń kl. IIIA Technikum Leśnego im. PTL w Biłgoraju. Otrzymał stypendium  na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020  r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekomendowane wpisy

Skip to content