Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Kurs brakarski w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik”

Od 3 października w naszej szkole (zajęcia teoretyczne) i na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj (zajęcia na powierzchni leśnej) będzie prowadzony „kurs brakarski” w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik” nr RPLU.12.04.00-06- 0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020,Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Kurs będzie obejmował 70h (harmonogram kursu) w tym: 28 h zajęć teoretycznych na grupę oraz 42 h indywidualnych zajęć praktycznych – praca na powierzchni leśnej. Uczestnikami kursu będą uczniowie klas IV: 30 uczniów z podziałem na 2 grupy po 15 uczniów.

Po odbytym kursie uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

Program kursu będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • gospodarka drewnem,
  • budowa drewna drzew iglastych i liściastych,
  • wady drewna okrągłego,
  • szacunek brakarski na pniu,
  • klasyfikacja surowca drzewnego,
  • konserwacja,
  • zajęcia praktyczne.

Rekomendowane wpisy

Skip to content