Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Ogłaszamy nabór na następujące KURSY:

 1. Kurs prawa jazdy kategorii B (20 uczestników – uczniowie, którzy mają lub będą mieć ukończone 18 lat do 30.06.2022);
 2. Kurs obsługi dronów VLOS (15 uczestników – uczniowie, którzy mają ukończone 16 lat);
 3. Kurs wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych (15 uczestników – uczniowie, którzy mają ukończone 18 lat).

Termin rekrutacji: 15.03.2022 r. – 22.03.2022 r.

Termin realizacji kursów : kwiecień – czerwiec 2022

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

 • w okresie od 15.03.2022 r. do 22.03.2022 r. należy złożyć komplet prawidłowo wypełnionych formularzy:
 • w przypadku uczniów, którzy wcześniej brali już udział w projekcie w jakiejkolwiek formie wsparcia należy złożyć:
  • Formularz rekrutacyjny udziału w kursach – załącznik nr 3e;
  • Opinię wychowawcy o uczniu – załącznik nr 2 (należy przekazać wychowawcy klasy do wypełnienia),
 • w przypadku uczniów, którzy pierwszy raz przystępują do projektu:
 • formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1,
 • Opinię wychowawcy o uczniu – załącznik nr 2 (należy przekazać wychowawcy klasy do wypełnienia),
 • Formularz rekrutacyjny udziału w kursach – załącznik nr 3e ,
 • Deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 5.
 • Oświadczenie uczestnika projektu.

W/w formularze są do pobrania w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej szkoły.

Miejsce składania formularzy: Sekretariat szkoły w godzinach od 7.30 do 14.30.

Szczegółowych informacji dot. kursów udziela Pan Robert Wesołowski.

Bardzo prosimy o rozważne i konsekwentne podejście do rekrutacji. Kandydaci powinni ocenić własne możliwości udziału w kursach.

Rekomendowane wpisy

Skip to content