Category Archives: Aktualności

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego poezji patriotycznej „Polska – Moja Ojczyzna

Nagrody 2

O Polsce pięknie mówić można również rymem. Okazją do zapoznania się z rodzimą poezją –  ukazującą często w metaforyczny sposób naszą ojczyznę – stał się Szkolny Konkurs Recytatorski poezji patriotycznej, zorganizowany zdalnie w celu upamiętnienia  11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości. Celem konkursu było popularyzowanie literatury o tematyce patriotycznej, kształtowanie poczucia wspólnoty narodowej, a także rozbudzanie inwencji twórczej wśród uczniów.

Szkolny Konkurs Recytatorski o charakterze patriotycznym „Polska – Moja Ojczyzna”

a

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne zapraszają  wszystkich uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim

o charakterze patriotycznym „Polska – Moja Ojczyzna”. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Opłata za internat – listopad/grudzień 2020 roku

Warning Red Triangular Sign

Opłata za internat – Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów

1460x616

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i klas IV-VIII szkół podstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Więcej…

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 2020/2021

122565350_3438082969605908_3508168793862116833_o

W dniu 23 października 2020r. o godz. 10.00 odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców. Zgodnie z tradycją naszej szkoły wszyscy uczniowie przystąpili do ślubowania w mundurze leśnym – stroju obowiązującym w naszej szkole. Na koniec Pani dyrektor, Barbara Serafin, skierowała do pierwszoklasistów kilka ciepłych słów życząc sukcesów i powodzenia w murach nowej szkoły.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Warning Red Triangular Sign

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W strefie żółtej (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej) w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.
W strefie czerwonej w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Jednocześnie poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Więcej informacji https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19-i-kolejne-powiaty-w-strefie.html

XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje Zakątki” – Ptaki

praca moje zakątki 3

20-05-2020r. w MDK w Biłgoraju odbył się XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje zakątki” – Ptaki, a nagrodę w kategorii Szkoły Średnie zdobył Dominik Rożek – uczeń klasy IVB Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA ZAJĘCIA w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik”

Warning Red Triangular Sign

Ogłaszamy nabór na:
1) Zadanie 3 -Zajęcia specjalistyczne z INFORMATYKI zakończone egzaminem ECC ( 1 grupa – 10 osób, klasy I – III),
2) Zadanie 5 – Zajęcia w zakresie wspierania wymagań edukacyjnych z matematyki (1 grupa – 10 osób, klasy I i II) oraz języka angielskiego (1 grupa – 10 osób, klasy I i II).
Termin rekrutacji w II edycji: 09.10.2020 r. – 20.10.2020 r.
Termin realizacji : zadanie 3 od stycznia 2021 r., zadanie 5 (matematyka i język angielski) od listopada 2020 r.

Kurs brakarski w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik”

KURS

Od 3 października w naszej szkole (zajęcia teoretyczne) i na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj (zajęcia na powierzchni leśnej) będzie prowadzony „kurs brakarski” w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik” nr RPLU.12.04.00-06- 0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –2020,Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Kurs będzie obejmował 70h (harmonogram kursu) w tym: 28 h zajęć teoretycznych na grupę oraz 42 h indywidualnych zajęć praktycznych – praca na powierzchni leśnej. Uczestnikami kursu będą uczniowie klas IV: 30 uczniów z podziałem na 2 grupy po 15 uczniów.

Nabór na stanowisko psychologa

Warning Red Triangular Sign

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju ogłasza nabór na stanowisko: psychologa w projekcie pt.: „Wykwalifikowany technik leśnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Bezpieczny powrót do szkół

10 zasad dla ucznia

Wskazówki dla rodziców

Porządek rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju w dniu 1 września 2020 r.

8.45 – Zbiórka uczniów klasami przed szkołą. Obowiązkowy strój szkolny (mundur).
W przypadku uczniów klas pierwszych, którzy nie posiadają jeszcze munduru obowiązuje strój galowy.
Ze względu na pandemię konieczne maseczki i zachowanie dystansu.

9.00 – Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Króla.
10.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (jeśli nie będzie deszczowo, na wolnym powietrzu) w dalszym ciągu konieczna jest maseczka.
10.30 – 13.00 – Spotkania z wychowawcami: poznanie obowiązujących procedur, zapoznanie ze Statutem, omówienie praw i obowiązków ucznia.

Informacja dotycząca wychowawców klas pierwszych:
Klasa I A5 – Pani Agnieszka Leszczyńska
Klasa I B5 – Pani Monika Gardiasz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SZATNI W SZKOLE:

1. Od dnia 01 września 2020 r. szatnia dla uczniów ZSL w Biłgoraju zostaje przeniesiona na I piętro (miejsce dawnego sklepiku).
2. Uczniowie, którzy chcą korzystać z szatni muszą obowiązkowo przynieść: zamykany pokrowiec plastikowy na ubrania, worek na buty oraz wieszak ubraniowy plastikowy. Pokrowiec i worek na buty muszą być podpisane.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów jest jednoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z szatni szkolnej!

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

protego

Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kieruje specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

Lista przyjętych do klas I

Klasa IA5 i IB5

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I Technikum Leśnego im Polskiego Towarzystwa  Leśnego:

Klasa IA5

Klasa IB5