Koncepcja pracy

Podniesienie znaczenia szkoły na rynku edukacyjnym

 • Poprawa efektów kształcenia na skutek wdrożenia wniosków z analizy osiągnięć uczniów, ewaluacji wewnętrznej oraz badań zewnętrznych.
 • Zaangażowanie młodzieży oraz rodziców do planowania i realizacji działań wychowawczych.
 • Świadome uczestnictwo uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę w celu rozwoju kompetencji kluczowych.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela do zmieniających się możliwości kształcenia, w tym budowa e-szkoły.
 • Współpraca nauczycieli w podejmowaniu działań służących indywidualizacji kształcenia.
Uczestnictwo w życiu społecznym oraz współpraca na rzecz wzajemnego rozwoju
 • Współpraca ze środowiskiem leśników, przyrodników, myśliwych w celu poprawy możliwości zawodowego rozwoju uczniów.
 • Współpraca z instytucjami w celu wzmocnienia procesu nauczania.
 • Wzmocnienie pozycji szkoły poprzez prowadzoną współpracę międzynarodową.
 • Propagowanie w środowisku kultury szkoły, tradycji leśnych i łowieckich.
Zapewnienie rozwoju szkoły poprzez właściwe zarządzanie
 • Budowa e-szkoły.
 • Współdziałanie nauczycieli, jako czynnik wzmacniający efektywność pracy.
 • Uspołecznienie procesów zarządzania.
 • Systemowa organizacja działań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>