Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły:

Barbara Serafin

e-mail: dyrektor@zslbilgoraj.pl

Wicedyrektor szkoły:

Sławomir Magdziarz

e-mail: s.magdziarz@zslbilgoraj.pl

Kierownik internatu:

Zbigniew Taczała

e-mail: z.taczala@zslbilgoraj.pl

Kierownik szkolenia praktycznego:

Robert Wesołowski

e-mail: r.wesolowski@zslbilgoraj.pl

Główny księgowy:

Katarzyna Małek

e-mail: k.malek@zslbilgoraj.pl

Kierownik gospodarczy:

Elżbieta Studnicka

e-mail: e.studnicka@zslbilgoraj.pl