Pracownicy administracji i obsługi

 

Sekretarz szkoły:

Anna Ćwik
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl

Referent ds. płac:

Agnieszka Ksiądz
e-mail: a.ksiadz@zslbilgoraj.pl