Podstawa programowa

Rok szkolny 2019/20

W polskim prawie oświatowym podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawa kształcenia ogólnego

Klasy I-IV po Gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Klasy I-II po SP

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

   
Podstawa programowa kształcenia w zawodach:    
 

Klasy I-II po Gimnazjum i SP

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego:

Podstawa programowa kształcenia do zawodu – wybrane elementy dla konkretnego zawodu:

Technik leśnik (314301) – kwalifikacja LES.02 – Gospodarowanie zasobami leśnymi

Operator maszyn leśnych (834105) – kwalifikacja LES.01 – Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej


 Klasy III-IV po Gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach:

Podstawa programowa kształcenia do zawodu – wybrane elementy dla konkretnego zawodu:

Technik leśnik (314301) – kwalifikacja RL.13- Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

                                               – kwalifikacja RL.14 – Użytkowanie zasobów leśnych