Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania określa minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich lat nauki w cztero i pięcioletnim technikum.

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia:

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego:

klasy pierwsze TL5- obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 pdf
klasy drugie TL5- obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2019/2020 pdf
klasy drugie TL4- obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2019/2020 pdf
klasy trzecie TL4- obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2018/2019 pdf
klasy czwarte TL4 - obowiązuje uczniów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018 pdf