Zamówienia publiczne

L.p. Nazwa Znak  sprawy Data dodania
 

Przetarg nieograniczony: „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B+E

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych <<pobierz>>

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

L.2241-11/PN/20  03.10.2020r. 

 

16.11.2020r.

13.10.2020r. 

12.10.2020r.

 

Przetarg nieograniczony: „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych <<pobierz>>

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-10/PN/20  03.10.2020r.    

16.11.2020r.

 

13.10.2020r.

12.10.2020r.

 

 

Przetarg nieograniczony: „Przeprowadzenie kursu VLOS – wykonywanie lotów dronem do 5kg w zasięgu wzroku

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-9/PN/20 23.09.2020r.     03.11.2020r.

02.10.2020r.

 

Przetarg nieograniczony: „Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

 ZSL.2241-8/PN/20 21.09.2020r.      12.10.2020r.29.09.2020r.
 

Przetarg nieograniczony : „Przeprowadzenie kursu wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-7/PN/20  15.09.2020r.    08.10.2020r.24.09.2020r.
 

Przetarg nieograniczony : „Przeprowadzenie kursu pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-6/PN/20 14.09.2020r.    30.09.2020r.23.09.2020r.  
 

Przetarg nieograniczony : „Przeprowadzenie kursu wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych

Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-5/PN/20  17.08.2020r.      15.09.2020r.25.08.2020r.
 

Przetarg nieograniczony : „Przeprowadzenie kursu brakarza

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-4/PN/20 13.08.2020r.10.09.2020r.24.08.2020r.
 

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-3/PN/20   12.08.2020r.      26.08.2020 r.
 

Przetarg nieograniczony

Usługi

Przeprowadzenie kursów prowadzących do zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających u uczniów szanse na rynku pracy – w ramach projektu pt. Wykwalifikowany technik leśnik nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania <<pobierz>>

Protokół z publicznego otwarcia ofert <<pobierz>>

1. Odpowiedzi na pytania 2 <<pobierz>>

2. Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia <<pobierz>>

4. SIWZ PO ZMIANIE <<pobierz>>

5. Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANIE <<pobierz>>

6. Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANIE <<pobierz>>

7. Załącznik nr 3 do SIWZ PO ZMIANIE <<pobierz>>


 

1. Ogłoszenie nr 515746 <<pobierz>>

2. SIWZ <<pobierz>>

       Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Formularz oferty <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa<<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Formularz doświadczenia instytucji szkoleniowej <<pobierz>>

Załącznik nr 8 – Formularz kwalifikacji i doświadczenia kadry dydakt. <<pobierz>>

  ZSL. 2241-2/PN/20    24.02.2020r.  
 

Przetarg nieograniczony

Dostawy

„Wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>> 

 

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>     

      Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części II (po zmianie) <<pobierz>>

1. Ogłoszenie nr 504566 <<pobierz>>

2. SIWZ <<pobierz>>

       Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Oferta dla części I <<pobierz>>

Załącznik nr 1 – Oferta dla części II <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Projekt umowy dla części I <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Projekt umowy dla części II <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części I <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia dla części II <<pobierz>>


 

  ZSL.2241-1/PN/20   21.01.2020r.    
 

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

I ETAP „Budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>


 

Protokół z publicznego otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

1. Ogłoszenie nr 604786 <<pobierz>>

2. SIWZ <<pobierz>>

      3. Dokumentacja techniczna:

3.1. Projekt budowlany <<pobierz>>

3.2. STWIORB budowlane <<pobierz>>

3.3. STWIORB  elektryczne <<pobierz>>

3.4. OPZ zespół boisk – ETAP I  <<pobierz>>

3.5. Przedmiar robót – ETAP I oświetlenie  <<pobierz>>

3.6. Przedmiar robót – ETAP I  rob. Budowlane   <<pobierz>>

           4. Wzór umowy  <<pobierz>>

ZSL.2241-4/PN/19  02.10.2019r.   
 

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

I ETAP „Budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>

Protokół z publicznego otwarcia ofert <<pobierz>>


 1. Ogłoszenie nr 591237 <<pobierz>>

2. SIWZ <<pobierz>>

      3. Dokumentacja techniczna:

3.1. Projekt budowlany <<pobierz>>

3.2. STWIORB budowlane <<pobierz>>

3.3. STWIORB  elektryczne <<pobierz>>

3.4. OPZ zespół boisk – ETAP I  <<pobierz>>

3.5. Przedmiar robót – ETAP I oświetlenie  <<pobierz>>

3.6. Przedmiar robót – ETAP I  rob. Budowlane   <<pobierz>>

           4. Wzór umowy  <<pobierz>>

ZSL.2241-3/PN/19   29.08.2019r.       
  1

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

I ETAP „Budowy zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>

Protokół z publicznego otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedź na pytanie <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>


 

         1.  Ogłoszenie <<pobierz>>

          2. SIWZ <<pobierz>>

          3. Dokumentacja techniczna:

3.1. Projekt budowlany <<pobierz>>

3.2. STWIORB budowlane <<pobierz>>

3.3. STWIORB  elektryczne <<pobierz>>

3.4. OPZ zespół boisk – ETAP I  <<pobierz>>

3.5. Przedmiar robót – ETAP I oświetlenie  <<pobierz>>

3.6. Przedmiar robót – ETAP I  rob. Budowlane   <<pobierz>>

           4. Wzór umowy  <<pobierz>>

  

ZSL.2241-2/PN/19  12.08.2019r. 
2

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedź na zapytanie <<pobierz>>


Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-1/PN/19 11.07.2019r. 
3

Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa budynku wiaty gospodarczej w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju”

ZSL.2241-3/PN/18 22.08.2018r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA <<pobierz>>


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT <<pobierz>>


Ogłoszenie nr 607253-N-2018<<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>


Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany <<pobierz>>

Załącznik nr 2 - Rysunki zamienne do etapu I <<pobierz>>

Załączniki nr 3 – STWIRB

  • Załącznik nr 3.1. STWIRB budowlana<<pobierz>>
  • Załącznik nr 3.2. STWIRB elektryczna<<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załącznik nr 6a  do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6b do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 8 – Wykaz robót <<pobierz>>

Załącznik nr 9 – Wykaz osób <<pobierz>>

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy <<pobierz>>

  12.09.2018r.07.09.2018r. 
 4

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

ZSL.2241-2/PN/18 05.07.2018r.
Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>


Pytania i odpowiedzi do przetargu <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 i 4 – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

   

5

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek i pomieszczenia czytelni w budynku internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

ZSL.2241-1/PN/18 13.04.2018r.
Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>Ogłoszenie nr 544143<<pobierz>>SIWZ <<pobierz>>
Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>
Załączniki nr 2 – STWIRB

  • Załącznik nr 2.1. ST- sanitarna <<pobierz>>
  • Załącznik nr 2.2. ST- budowlana<<pobierz>>
  • Załącznik nr 2.3. ST- elektryczna<<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

  • Załącznik nr 3.1. Przedmiar<<pobierz>>
  • Załącznik nr 3.2. Rysunki łazienki<<pobierz>>

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załącznik nr 5a  do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 5b do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wykaz robót <<pobierz>>

Załącznik nr 8 – Wykaz osób <<pobierz>>

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy <<pobierz>>

   

6

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”

ZSL.2241-3/PN/17 24.07.2017r.
Informacja o wyniku postępowania <pobierz>>Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>SIWZ <<pobierz>>
Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>Załącznik nr 2 – Formularz cenowyZałącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>Załącznik nr 3 i 4 – Oświadczenia <<pobierz>>Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej <<pobierz>>Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>
ZSL.2241-3/PN/17ZSL.2241-3/PN/17  24.08.2017r. 18.08.2017r.

7

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-2/PN/17 02.06.2017r.
Informacja o wyniku postępowania <pobierz>>Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>
SIWZ <<pobierz>>
Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>

ZSL.2241-2/PN/17ZSL.2241-2/PN/17 20.06.2017r.20.06.2017r.

8

 

Przetarg nieograniczony na „Remont łazienek w budynku internatu

Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polnej 3”

ZSL.2241-1/PN/17 17.05.2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>Informacja z otwarcia ofert  <<pobierz>>Ogłoszenie <<pobierz>>SIWZ <<pobierz>>Załączniki do siwz:Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne …

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załączniki nr 5a i 5b – Oświadczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 7 – Wzór umowy <<pobierz>>