Sylwetka absolwenta

Absolwent Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju w wyniku oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ze strony szkoły, rodziny, środowiska staje się dojrzałym człowiekiem. Celem szkoły jest, by kończąc edukację miał następujące cechy:

 • Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i szanuje historię i kulturę narodową, jest patriotą;
 • Jest przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie technika leśnika;
 • Jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia;
 • Zna zasady etyki zawodowej;
 • Zna historię i kultywuje tradycje zawodu leśnika oraz tradycje łowieckie;
 • Dba o swój rozwój zawodowy i indywidualny;
 • Umie korzystać z dóbr kultury;
 • Skutecznie komunikuje się w języku obcym;
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy;
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny;
 • Przestrzega zasad moralnych;
 • Charakteryzuje się zdolnością do ciągłego uczenia się i samodoskonalenia;
 • Samodzielnie studiuje literaturę zawodową oraz korzysta z zasobów Internetu;
 • Przestrzega i stosuje obowiązujące przepisy bhp, przeciwpożarowe i ochrony środowiska;
 • Jest odpowiedzialny i obowiązkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>