Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą. Zapewniamy 320 wychowankom dobre warunki do nauki, zamieszkania, wyżywienia oraz spędzania czasu wolnego.

Młodzież zorganizowana jest w grupy wychowawcze liczące 30-35 osób.

Treść, formy i metody pracy ustalane są we wrześniu przez Radę Wychowawców Internatu oraz samorządy grup. Prowadząc szeroki zakres działań, wychowawcy pomagają wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zaadoptować się w środowisku z dala od rodziny. Wychowawcy starają się jak najlepiej poznać wychowanków, ich potrzeby i problemy. Utrzymują systematyczny kontakt z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i rodzicami. Tematyka prowadzonych w internacie zajęć obejmuje między innymi: pomoc wychowankom w nauce, rozwiązywanie problemów społecznych i osobistych, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne, działalność samorządową, dbałość o zdrowie, higienę osobistą, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się przede wszystkim zajęcia sportowe. Do najatrakcyjniejszych należą różne formy gier zespołowych, a wśród nich coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kierownika Internatu. Wychowankowie uczestniczą również w popołudniowych zajęciach kół zainteresowań oraz doskonalą swoje umiejętności organizacyjne, działając w sekcjach: kulturalnej (odpowiedzialnej za przygotowywanie dyskotek i imprez okolicznościowych) oraz porządkowej (między innymi systematycznie przeprowadzającej konkurs czystości).

Wszyscy mieszkańcy dbają o teren szkolny, sprawiając, że jest odpowiednio zagospodarowany, umożliwia odpoczynek oraz  uprzyjemnia pobyt.

 WITAMY W INTERNACIE!!!

Skip to content