Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Misja Szkoły

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju to placówka o ponad półwiecznej tradycji. Położenie na skraju Puszczy Solskiej wzmacnia poczucie związku ze środowiskiem naturalnym i miejscem przyszłej pracy zawodowej.

Misją szkoły jest przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych oraz kształcenie kadry technicznej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Szkoła przez swą działalność zyskała renomę nie tylko w środowisku leśników. Zajmuje wysoką pozycję w ofercie edukacyjnej regionu. Działania Szkoły wspierane i nadzorowane są przez organ prowadzony – Ministra Środowiska. Kierunek pracy wyznacza również patron szkoły – Polskie Towarzystwo Leśne.

Wysoki poziom kształcenia zawodowego możliwy jest dzięki wsparciu Nadleśnictwa Biłgoraj, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wiedzę zawodową i ogólnokształcącą przekazuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ciągłe doskonalenie kadry oraz rozwój bazy dydaktycznej zapewnia społeczności szkolnej możliwość rozwoju kompetencji kluczowych, osiągania standardów egzaminacyjnych zarówno w sferze kształcenia ogólnego jak i zawodowego.

Ze względu na specyfikę kształcenia szkoła zaangażowana jest w działalność ponadregionalną oraz międzynarodową.

Naszym uczniom zapewniamy:

  1. Wszechsronny rozwój przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, opieki i przeciwdzialania zagrożeniom.
  2. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe.
  3. Pomoc w przejmowaniu odpowiedzialności za  własne życie i dalszy rozwój zawodowy.
  4. Otwarcie na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń oraz na ubogacenie międzynarodowe.

Szkoła bierze udział w życiu środowiska lokalnego. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskim Związkiem Łowieckim, SGGW w Warszawie, UR w Krakowie, UP w Lublinie oraz Polskim Towarzystwem Leśnym. Uczniowie przygotowywani są do uczestnictwa w międzynarodowej wymianie myśli i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego.

Swe przywiązanie do zawodu wyrażamy poprzez obowiązujący strój szkolny, jakim jest mundur leśnika.

Kultywujemy również tradycję związaną z leśnictwem i łowiectwem. W swoim środowisku i w szerokich kontaktach ponadregionalnych chcemy dawać świadectwo umiłowania swojej Małej Ojczyzny oraz zaangażowania w zrównoważony rozwój Polski.

Wizja Szkoły

Nasza oferta edukacyjna i wychowawcza skierowana jest do młodzieży o zainteresowaniach przyrodniczych, pragnących zdobyć zawód leśnika. Uczniowie naszej szkoły pochodzą z rożnych miejscowości południowo-wschodniej Polski. Duża część (ponad 70%) uczniów zamieszkuje w internacie.Nadrzędnym celem jaki sobie stawiamy jest zapewnienie uczniom bezpiecznego środowiska gwarantującego rozwój na miarę ich indywidualnych potrzeb,  możliwości i oczekiwań oraz uzyskanie możliwie najwyższego poziomu wiedzy, kultury i etyki zawodowej.Osiągamy to przez wzajemną współpracę społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, instytucji wspierających oraz jednostek organizacyjnych Ministra Środowiska w tym szczególnie Lasów Państwowych. Cieszymy się sukcesami każdego ucznia. Wyróżnia nas: profesjonalizm w działaniu, utrzymywanie ceremoniału osadzonego w kulturze leśnej i łowieckiej, dążenie do stałego podnoszenia efektywności kształcenia, co skutkuje sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach zawodowych, osiągnięciami sportowymi.Dumni jesteśmy z 50–letniej tradycji szkoły. Pamiętając o przeszłości dążymy do wysokiego poziomu kompetencji kluczowych oraz wykorzystania nowoczesnych technik i technologii.

Skip to content