Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Opłaty i składki na rok szkolny 2021/2022

Wpłaty za wyżywienie i internat

70,00 zł – stała opłata za internat

5,00 zł   – obiad

9,00 zł   – całodzienne wyżywienie

Wpłat dokonujemy w kasie szkoły lub na konto NBP o/okr. w Lublinie: 

72 1010 1339 0004 0413 9134 0000


Ubezpieczenie uczniów w wysokości 50,00 zł

Wpłat dokonujemy na konto BS Biłgoraj:

02 9602 0007 0000 1485 2000 0003

tytułem: Ubezpieczenie,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa


Wpisowe dla uczniów klas I – 100,00 zł

Wpłat dokonujemy w kasie szkoły lub na konto BS Biłgoraj: 

02 9602 0007 0000 1485 2000 0003


 Wpłaty na Radę Rodziców  – kwota zostanie ustalona na pierwszej wywiadówce

Wpłat dokonujemy w kasie szkoły lub na konto BS Biłgoraj: 

56 9602 0007 0000 1485 2000 0001

Skip to content