Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Patronem szkoły jest Polskie Towarzystwo Leśne

Spis treści

O patronie

Nadanie imienia

Kroniki szkolnego koła PTL

O patronie

Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego, jakkolwiek różnorodna i dotycząca całej tematyki leśnej, da się przedstawić w kilku punktach. Jednym z ważniejszych zadań Towarzystwa jest inicjowanie rozwoju badań naukowych w leśnictwie oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie rozwiązań najcenniejszych dla praktyki. PTL bierze czynny udział w obecnych dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m. in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów.

Drugim priorytetowym zadaniem jest niewątpliwie popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom o tematyce leśnej.

Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan„, którego pierwszy numer ukazał się w 1820 r. Jest to jedno z najstarszych czasopism leśnych na świecie. Staraniem PTL wydawanych jest również wiele innych pozycji związanych z leśnictwem.

Kolejnym ważnym punktem w pracach PTL jest współpraca z podobnymi ośrodkami za granicą, wymiana myśli i doświadczenia oraz reprezentacja polskiego leśnictwa za granicą. Polskie Towarzystwo Leśne od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Uniii Ochrony Przyrody (IUCN).

Towarzystwo stoi również na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa i konsoliduje środowisko leśników w całym kraju.

Nadanie imienia

Podsekretarz Stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski wziął udział w uroczystościach nadania Technikum Leśnemu w Biłgoraju imienia Polskiego Towarzystwa Leśnego. Spotkanie, połączone z Jubileuszem 45-lecia Szkoły, odbyło się w sobotę 9 maja 2009 roku. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Marian Pigan, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego – prof. Andrzej Grzywacz, Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska, posłowie na Sejm RP oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W wystąpieniach wygłoszonych podczas uroczystości, podkreślano ogromny wpływ Polskiego Towarzystwa Leśnego na kształt organizacyjny leśnictwa w naszym kraju. Zdaniem uczestników spotkania, charakter naukowy oraz niezwykłe bogactwo treści kulturowych, etycznych i patriotycznych wpisanych w 127-letnią tradycję PTL, stanowią skarbnicę wiedzy, z której uczniowie i nauczyciele mogą czerpać w procesie kształcenia i wychowania kolejnych roczników adeptów leśnictwa.

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju zajmuje ważne miejsce na mapie edukacyjnej kraju. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych uhonorował Szkołę Kordelasem Leśnika Polskiego – prestiżowym wyróżnieniem w branży leśnej przyznawanym za szczególne działania na rzecz Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Kroniki szkolnego koła PTL

Kronika 2018/2019 w PDF

Kronika 2017/2018 online

Kronika 2016/2017 online (Kronika w PDF)

Skip to content