Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

TECHNIKUM LEŚNE im. POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO

Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców

Przewodniczący – Arkadiusz Winogrodzki

Z-ca przewodniczącego – Grzegorz Watras

Skarbnik – Bernard Zając

Sekretarz – Iwona Zając

Przewodniczący – Magdalena Zych – Krukowska

Członek – Wojciech Kosikowski

Członek – Jagoda Misiarz

Rady klasowe

Przewodniczący: Arkadiusz Winogrodzki
Członek: Tomasz Pawlik
Członek: Krzysztof Uszkowski

Przewodnicząca: Anna Żwirska
Członek: Jacek Banach
Członek: Wioletta Bielak

Przewodniczący: Jerzy Pędowski
Członek: Karolina Surmacz
Członek: Elżbieta Iwanicka – Garbula

Przewodniczący: Wojciech Kosikowski
Członek: Agnieszka Żak
Członek: Joanna Kwiatkowska

Przewodnicząca: Jagoda Misiarz
Członek: Anna Wieczerzak
Członek: Krystyna Lachowska

Przewodniczący: Bernard Zając
Członek: Agnieszka Czyż
Członek: Agnieszka Dziaduszyńska

Przewodnicząca: Iwona Zając
Członek: Beata Sagan – Zalewka
Członek: Bogdan Fronczak

Przewodnicząca: Katarzyna Gałan

Członek: Grzegorz Obszyński
Członek: Marta Ksiądz

Przewodnicząca: Jolanta Furlepa
Członek: Józef Osiewicz
Członek: Dagmara Pawlos

Przewodnicząca: Magdalena Zych – Krukowska
Członek: Katarzyna Szadkowska
Członek: Beata Ciosmak

Przewodnicząca: Agnieszka Lenart
Członek: Sylwester Rząd
Członek: Aneta Ozimek

Przewodniczący: Ryszard Sadlej
Członek: Anna Ligaj
Członek: Beata Żarnowska

Skip to content