Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

TECHNIKUM LEŚNE im. POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO

Rada Rodziców

Przewodniczący – Grażyna Bielak

Z-ca Przewodniczącego – Leszek Michalec

Skarbnik – Sebastian Zych

Sekretarz – Marta Rogowska

Przewodniczący – Marta Ksiądz

Członek – Iwona Kraczek

Członek – Małgorzata Lodowska

Rady klasowe

Przewodnicząca: Marta Rogowska

Z-ca przewodniczącej: Beata Lewandowska

Skarbnik: Katarzyna Buczak

Sekretarz: Iwona Zając

Przedstawiciel rady rodziców: Marta Ksiądz

Przewodnicząca: Marta Ksiądz

Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Gałan

Skarbnik: Grzegorz Watras

Przewodniczący: Leszek Michalec

Z-ca przewodniczącego: Józef Osiewicz

Członek: Dagmara Pawlos

Przewodniczący: Sebastian Zych

Członek: Beata Ciosmak

Członek: Małgorzata Różańska

Przewodnicząca: Agnieszka Lenart

Z-ca przewodniczącej: Sylwester Rząd

Skarbnik: Krzysztof Goszczyński

Przewodnicząca: Małgorzata Lodowska

Z-ca przewodniczącej: Paulina Bury

Skarbnik: Małgorzata Herda

Przewodnicząca: Iwona Kraczek

Członek: Marzena Żelazko

Członek: Iwona Wojtyło

Przewodniczący: Tadeusz Ozga

Członek: Żaneta Olszówka

Członek: Agnieszka Sykuła

Przewodnicząca: Grażyna Bielak

Członek: Magdalena Pawlak

Członek: Agnieszka Maciocha

Przewodnicząca: Lidia Szpyt

Z-ca przewodniczącej: Iwona Gad

Skarbnik: Jan Ksiądz

Skip to content