Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Ślubowanie

Ślubowanie to bardzo ważna chwila dla pierwszoklasisty, to symbol
dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej

TEKST ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


My uczniowie klas pierwszych Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego
w Biłgoraju ślubujemy:

 • systematyczne pogłębiać naszą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, by stać się uczciwymi ludźmi, sumiennymi pracownikami i dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej,
  ŚLUBUJEMY!
 • strzec symboli narodowych i sztandaru szkoły
  ŚLUBUJEMY!
 • wzorową podstawą moralną, rzetelną nauką, aktywnością w szkole i w środowisku, godnie reprezentować szkołę i pomnażać jej tradycje,
  ŚLUBUJEMY!
 • wzorować swe postępowanie na przykładach najwybitniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Leśnego, którzy swą postawą rozsławiali imię Polski w świecie
  ŚLUBUJEMY!
 • poznawać przyrodę ojczystą i chronić środowisko naturalne człowieka,
  ŚLUBUJEMY!
 • Zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej tolerancji
  ŚLUBUJEMY!
 • cenić wartości ogólnoludzkie , przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność, nie zawieźć pokładanych w nas nadziei
  ŚLUBUJEMY!
Skip to content