Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zamówienia poniżej 130000 zł

2021-10-21

Informacja o wyborze oferty <<POBIERZ>>

2021-10-07

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1  – Formularz oferty do edycji <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<POBIERZ>>

2021-10-22

Informacja o wyborze oferty <<POBIERZ>>

2021-10-07

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1  – Formularz oferty do edycji <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<POBIERZ>>
 4.  Załącznik nr 3 – wykaz usług do edycji <<POBIERZ>>

2021-10-19

Informacja o wyborze oferty <<POBIERZ>>

2021-10-06

Zmiany:

1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy<<POBIERZ>>

2. Zmodyfikowane zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>

3. Modyfikacja – Załącznik nr 2 – wzór umowy <<POBIERZ>>

2021-09-30

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy <<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 1  – Do edycji <<POBIERZ>>

2021-08-19

Informacja o udzieleniu zamówienia <<pobierz>>

2021-07-30

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 – formularz cenowy<<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 3  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<POBIERZ>>
 5.  Projekt umowy – <<POBIERZ>>

2021-06-18

Informacja o wyniku postępowania <<POBIERZ>>

2021-06-10

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy <<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 3 Formularz oferty <<POBIERZ>>

2021-06-18

Informacja o wyniku postępowania <<POBIERZ>>

2021-06-14

 1. Informacja o zmianie terminu składania ofert <<POBIERZ>>

2021-06-10

 1. Zaproszenie do złożenia oferty<<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Formularz oferty <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO<<POBIERZ>>

2021-06-17

 1. Informacja o wyniku postępowania <<POBIERZ>>

2021-06-01

 1. Zaproszenie do złożenia oferty<<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Formularz oferty <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy<<POBIERZ>>

2021-05-24

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy <<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 3 Formularz oferty <<POBIERZ>>

2021-06-01

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia <<POBIERZ>>
Skip to content