Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zamówienia poniżej 30000 euro

2020-10-27

Zaproszenie do złożenia oferty <<pobierz>> 

SIWZ <<pobierz>>

 Formularz oferty – załącznik nr 1 <<pobierz>>

 Oświadczenie – załącznik nr 2 <<pobierz>>

 Oświadczenie – załącznik nr 3 <<pobierz>>

Wzór umowy – załącznik nr 4 <<pobierz>>

Projekt budowlany

opis techniczny <<pobierz>>

protokół mapy <<pobierz>>

s1-PZT <<pobierz>>

s2 <<pobierz>>

s3 <<pobierz>>

s4 <<pobierz>>

Przedmiar robót – załącznik nr 6 <<pobierz>>

Specyfikacja techniczna – załącznik nr 7 <<pobierz>>

2020-02-24

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Część 1 Formularz ofertowy<<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 1 Część 2 Formularz ofertowy<<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 2 Wykaz usług <<POBIERZ>>
 5. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna<<POBIERZ>>
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO <<POBIERZ>>

2020-02-06

Zawiadomienie o braku rozstrzygnięcia<<POBIERZ>>

 

 1. Zapytanie ofertowe <<POBIERZ>>
 2. Załącznik nr 1 Część 1 <<POBIERZ>>
 3. Załącznik nr 1 Część 2 <<POBIERZ>>
 4. Załącznik nr 2 Wykaz usług <<POBIERZ>>
 5. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna<<POBIERZ>>
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO <<POBIERZ>>
Skip to content