Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zamówienia publiczne

Data dodania: 19.08.2021r.

Informacja o wyborze oferty <<pobierz>>

Data dodania: 13.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>> –

Data dodania: 05/08/2021r.

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załącznik nr 1 – Formularz oferty <<pobierz>>

Załącznik nr 1a – Formularz cenowy <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy<<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia<<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Projekt umowy <<pobierz>>

Załączniki do edycji <<pobierz>>

Identyfikator postępowania na miniPortalu <<pobierz>>

Informacja o kwocie <<pobierz>>


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty <<pobierz>> data dodania: 30/07/2021r.

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>> data dodania: 27/07/2021r.


Data dodania: 12/07/2021r.

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załącznik nr 1 – Formularz oferty <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego <<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Projekt umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Projekt budowlano-wykonawczy <<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Przedmiary robót <<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót <<pobierz>>

Załącznik nr 9. – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia <<pobierz>>

Załączniki do edycji <<pobierz>>

Identyfikator postępowania na miniPortalu <<pobierz>>

Informacja dotycząca budowy boisk <<pobierz>>  Data dodania: 26/07/2021r.

Znak sprawy: L.2241-11/PN/20

Data dodania: 03/10/2020r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych,  <<Pobierz>> data dodania: 16.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>> data dodania: 13.10.2020r.

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>> data dodania: 12.10.2020r.

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

Znak sprawy ZSL.2241-10/PN/20

Data dodania 03.10.2020r. 

16.11.2020r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych <<pobierz>>

13.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

12.10.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-9/PN/20

23.09.2020r.

03.11.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

02.10.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-8/PN/20

21.09.2020r.

12.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

29.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-7/PN/20 

15.09.2020r. 

08.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

24.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-6/PN/20

14.09.2020r.

30.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

23.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-5/PN/20

17.08.2020r.

15.09.2020r. Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>

25.08.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-4/PN/20

13.08.2020r.

10.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

24.08.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-3/PN/20

12.08.2020r. 

26.08.2020 r. Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

Znak sprawy: L.2241-11/PN/20

Data dodania: 03/10/2020r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych,  <<Pobierz>> data dodania: 16.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>> data dodania: 13.10.2020r.

Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>> data dodania: 12.10.2020r.

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

Znak sprawy ZSL.2241-10/PN/20

Data dodania 03.10.2020r. 

16.11.2020r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po czynnościach powtórzonych <<pobierz>>

13.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

12.10.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-9/PN/20

23.09.2020r.

03.11.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

02.10.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-8/PN/20

21.09.2020r.

12.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

29.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Odpowiedzi na pytania <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-7/PN/20 

15.09.2020r. 

08.10.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

24.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-6/PN/20

14.09.2020r.

30.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

23.09.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-5/PN/20

17.08.2020r.

15.09.2020r. Zawiadomienie o unieważnieniu <<pobierz>>

25.08.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-4/PN/20

13.08.2020r.

10.09.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty <<pobierz>>

24.08.2020r. Protokół z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Wzór umowy <<pobierz>>

Załącznik nr 3. – Formularz oferty<<pobierz>>

Załącznik nr 4. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 5. – Oświadczenie <<pobierz>>

Załącznik nr 6. – Oświadczenie<<pobierz>>

Załącznik nr 7. – Formularz doświadczenia<<pobierz>>

Załącznik nr 8. – Formularz kwalifikacji <<pobierz>>

ZSL.2241-3/PN/20

12.08.2020r. 

26.08.2020 r. Informacja o wyniku postępowania <<pobierz>>

Informacja z otwarcia ofert <<pobierz>>

Ogłoszenie <<pobierz>>

SIWZ <<pobierz>>

Załączniki do siwz:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia <<pobierz>>

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2.1. – „Warzywa i owoce”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.2. – „Mięso, produkty mięsne i wędliny”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.3. – „Produkty rybne i mrożone” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.4. – „Produkty mleczne”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.5. – „Jaja”<<pobierz>>

Załącznik nr 2.6. – „Pieczywo, produkty piekarnicze” <<pobierz>>

Załącznik nr 2.7. – „Produkty spożywcze” <<pobierz>>

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o spełnieniu warunków <<pobierz>>

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia <<pobierz>>

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące Grupy Kapitałowej <<pobierz>>

Załącznik nr 6 – Wzór umowy <<pobierz>>

Skip to content