Podsumowanie projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”

35164899_1738070199607202_3871854966566027264_o

13 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący projekt na zasadach Erasmus+, finansowany w ramach PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”, realizowany był w latach 2017-18 w Bad Freienwalde w Niemczech oraz w Eriksmala w Szwecji.  Wzięło  w nim udział 60 uczniów Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju. Młodzież podzielona była na cztery siedmioosobowe grupy do Szwecji oraz dwie szesnastoosobowe do Niemiec. Ostatnie dwie grupy wróciły z praktyk 19 maja 2018 roku. W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 164 692,00 euro na realizację tego projektu. Praktyka obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie leśnictwa. Jakub Kurek oraz Tomasz Grzywacz przedstawili przebieg projektu oraz zaprezentowali pobyt ostatniej grupy w Niemczech w formie prezentacji multimedialnej, natomiast Kacper Milewski przedstawił krótki film z praktyk w Szwecji. Następnie Pani Dyrektor wręczyła certyfikaty uczestnikom projektu.

Praktyki zawodowe w Niemczech oraz w Szwecji rozszerzyły umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju odnalezienie się we współczesnym rynku pracy. Wszyscy stażyści uzyskali również certyfikat tzw. Europass Mobility – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski charakter procesowi kształcenia w ZSL Biłgoraj i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży leśniczej w Polsce jak i w UE.