Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego

symbol cyfrowy zawodu – 314301

Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju to nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Minister Klimatu i Środowiska. Nauka trwa 5 lat. W roku 2023 zajęliśmy 106 miejsce wśród techników w Polsce uzyskując srebrną tarczę Perspektyw.

Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w kwalifikacji LES.02 oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

W zawodzie technik leśnik wyodrębniono 1 kwalifikację: LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi.

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy:

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach pozwalających na wykorzystanie technik IT. Kształcenie praktyczne realizujemy w Nadleśnictwie Biłgoraj. Lasy Państwowe jako główny pracodawca dla absolwentów szkoły wspiera finansowo organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczniowie otrzymują ubrania robocze, niezbędny sprzęt w tym dostęp do symulatorów i trenażerów – nowoczesnego sprzętu do pozyskania i wywozu drewna.

W ramach praktyk uczniowie zdobędą uprawnienia operatora pilarki, obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych. Szkoła ma wyraźną kulturę, wypracowany ceremoniał osadzony w tradycji leśnej i łowieckiej. Proponujemy swoim uczniom liczne zajęcia pozalekcyjne. Za unikalne uznajemy koło sygnalistów myśliwskich i koło preparatorskie. Prężnie działają sekcja siatkówki, koło fotograficzne, starych pilarek i tradycji leśnych oraz koła przedmiotowe. Organizujemy wycieczki o charakterze zawodowym.  

Dysponujemy dobrze wyposażonym internatem. Każdy uczeń szkoły ma zapewnione miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem. Ze stołówki mogą korzystać również uczniowie dojeżdżający i dochodzący.

W szkole obowiązuje strój szkolny, jakim jest mundur leśnika.

Skip to content