Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Lista nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

Przedmioty ogólnokształcące

Nauczany przedmiot/-yStopień, imię i nazwiskoStopień awansu zawodowego
Język polskimgr Monika Gardiaszdyplomowany
Język polskimgr Agnieszka Leszczyńskadyplomowany
 Język angielskimgr Dorota Olikdyplomowany
 Język angielskimgr Agata Kowaldyplomowany
 Język angielskimgr Agnieszka Polańska-Głowaladyplomowany
Język niemiecki mgr Agnieszka Cichdyplomowany
Język niemiecki mgr Dorota Olikdyplomowany
 Historiadr Katarzyna Motekdyplomowany
Historia i społeczeństwodr Katarzyna Motekdyplomowany
Matematyka mgr Elżbieta Grabiasdyplomowany
Matematyka mgr Zbigniew Taczaładyplomowany
Chemia
 mgr Iwona Grabek
dyplomowany
Geografiamgr Monika Dudekdyplomowany
Biologiamgr Renata Dybiakdyplomowany
 Informatykamgr inż. Tomasz Maternowskidyplomowany
 Informatykamgr Robert Wesołowskidyplomowany
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Agnieszka Bąkdyplomowany
Podstawy przedsiębiorczościmgr inż. Sławomir Magdziarzdyplomowany
Muzykamgr Mariola Naporadyplomowany
Wychowanie fizycznemgr Jacek Grabiasdyplomowany
Wychowanie fizyczne mgr Piotr Demuchadyplomowany
Religiamgr Anna Zańdyplomowany

Przedmioty zawodowe

Nauczany przedmiot/-yStopień, imię i nazwiskoStopień awansu zawodowego
Język angielski zawodowymgr Elżbieta Strukdyplomowany
Biologia leśnamgr inż. Jacek Palikotdyplomowany
Edukacja leśnamgr inż. Jacek Palikotdyplomowany
Hodowla lasumgr inż. Barbara Magdziarzdyplomowany
Użytkowanie lasumgr inż. Wiesław Duńkokontraktowy
Użytkowanie lasumgr inż. Kamila Ziębadyplomowany
 Ochrona środowiska leśnego mgr inż. Zbigniew Karaśdyplomowany
Ochrona lasumgr inż. Barbara Magdziarzdyplomowany
Ochrona lasumgr inż. Jacek Palikotdyplomowany
Maszynoznawstwo leśnemgr inż. Tomasz Maternowskidyplomowany
Urządzanie lasu mgr inż. Janusz Iwańczykdyplomowany
Urządzanie lasu
 mgr inż. Wiesław Duńko
dyplomowany
Gospodarka łowieckamgr inż. Wiesław Duńkodyplomowany
 Informatyka leśnamgr Robert Wesołowskidyplomowany
  Zajęcia praktycznemgr inż. Sławomir Magdziarzdyplomowany
 Zajęcia praktycznemgr inż. Janusz Iwańczykdyplomowany
 Zajęcia praktycznemgr inż. Tomasz Maternowskidyplomowany
 Zajęcia praktycznemgr Robert Wesołowskidyplomowany
 Zajęcia praktycznemgr inż. Kamila Ziębadyplomowany
 Zajęcia praktycznemgr inż. Barbara Magdziarzdyplomowany
 Zajęcia praktyczne  mgr inż. Wiesław Duńkokontraktowy
Skip to content