Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej

10_09

W piątek 14 września w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju zorganizowano regionalne uroczystości lubelskiego oddziału Związku Leśników Polskich RP. W tym roku Związek Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęła msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Przewodniczył jej i wygłosił okolicznościowe Słowo Boże kapelan leśników przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ks. Wiesław Oleszek, zachęcając wszystkich tych do modlitwy, którym bliskie są sprawy lasu.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów rocznicowych. Po montażu słowno-muzycznym „Bo nie ma ziemi wybieranej…” przygotowanym przez uczniów koła teatralnego pod opieką p. Moniki Gardiasz, wszystkich zgromadzonych powitał Urban Kolman, przewodniczący Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego. Przypomniał uczestnikom uroczystości historię powstania i opowiedział o działalności Związku do dnia dzisiejszego.

Następnie głos zabrali również przybyli na uroczystość goście m.in. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie  i Starosta Biłgorajski. Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował prezentację obrazującą, jak ogromną rolę odegrali leśnicy w budowaniu odrodzonego Państwa Polskiego.

Na zakończenie uroczystości zasłużonych pasjonatów leśnictwa uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jerzy Sądel, przewodniczący Związku Leśników Polskich Jarosław Szałata, diecezjalny duszpasterz leśników. ks. dziekan Wiesław Oleszek, przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozina, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, burmistrz miasta Biłgoraj Janusz Rosłan oraz wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.