Wychowawcy internatu

Barbara Serafin


Zbigniew Taczała


Elżbieta Struk


Małgorzata Dobrzyńska


Ewa Dolińska


Małgorzata Dobrzyńska


Ilonia Dźwigalska


Grzegorz Golec


Iwona Grabek


Aneta Piastowicz


Andrzej Pieczykolan


Aneta Pobereszko


Barbara Studnicka


Bogdan Serafin