Pracownicy administracji i obsługi

 

Sekretarz szkoły:

Anna Ćwik
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl

Referent ds. płac:

Katarzyna Małek
e-mail: k.malek@zslbilgoraj.pl