Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Konsultacje dla maturzystów

Przypominamy, że w dniach od 25 do 29 maja 2020 r. w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju odbędą się konsultacje dla maturzystów. W związku z zagrożeniem COVID-19, przebiegać one będą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zgłoszenia na konsultacje możesz dokonać przesyłając wiadomość na adres sekretariat@zslbilgoraj.pl zgodnie ze wzorem zamieszczonym w informacji przesłanej w dzienniku elektronicznym. Dodatkowy termin zgłoszenia na konsultacje upływa w poniedziałek 25 maja 2020 r. o godz. 12.00. Ustalenie harmonogramu nastąpi po zgłoszeniu.
  ▪ Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  ▪ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  ▪ Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników, pomocy i przyborów.
  ▪ W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  ▪ Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  ▪ Z szatni i innych pomieszczeń korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  ▪ Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  ▪ Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  ▪ Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  ▪ Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
  ▪ Absolwenci korzystający z konsultacji mają możliwość przenocowania w internacie szkoły (ilość miejsc ograniczona) po wcześniejszym ustaleniu pobytu z kierownikiem internatu (zgłoszenia noclegu na adres z.taczala@zslbilgoraj.pl). Maksymalny termin ustalenia pobytu w internacie do 25.05.2020 (poniedziałek) do godz. 12.00.

Rekomendowane wpisy

Skip to content