Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Rozpoczynamy nabór kandydatów do nowego projektu unijnego. Projekt „Technik leśnik aktywny zawodowo” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000117115 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Rekrutujemy 30 uczniów z klas II, III i IV – dwie grupy po 15 osób.

Wyjazd na praktyki zagraniczne odbędzie się w dwóch terminach:

I grupa – 16.06.2024r – 29.06.2024r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż)

II grupa – 25.08.2024r. – 7.09.2024r. (w tym 2 dni przeznaczone na podróż).

Główne cele projektu:

• zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w zagranicznych

• zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsiębiorstw oraz rynku pracy;

• rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia;

• zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;

• umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego;

• rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;

• wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim;

• zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego w całości formularza rekrutacyjnego i podpisanego regulaminu projektu do komisji rekrutacyjnej (A. Cich, B. Nizio, I. Grabek) w terminie do 25.01.2024r.


Formularze można pobrać ze strony szkoły.


Na formularzu zgłoszeniowym wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content