Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

KALENDARZ ORGANIZACYJNY ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


I ZAJĘCIA SZKOLNE

A. Podział na okresy:

Klasy IV:

01.09.2022 22.12.2022 I półrocze

02.01.2023 28.04.2023 II półrocze

Klasy IIII

01.09.2022 27.01.2023 I półrocze, w tym ferie zimowe 1627 stycznia 2023

30.01.2023 23.06.2023 II półrocze

B. Terminy szczegółowe:
A) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022

B) Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach maturalnych 28.04.2023

C) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23.06.2023

II. PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
a)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 31.12.2021
b) Ferie zimowe 16.01.2023 27.01.2023

c) Wiosenna przerwa świąteczna 06.04. 11.04.2023

d) Ferie letnie 26.06 31.08.2023

III. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
31 października 2022r, 4-5, 8 maja 2023r., 9 czerwca 2023r.

IV. EGZAMINY MATURALNE
Egzamin maturalny w sesji wiosennej

część pisemna od 4 maja 2023

część ustna maj 2023

V. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Etap pisemny LES.02 sesja zimowa 2023

Etap praktyczny
LES.02 sesja zimowa 2023
LES.02 sesja letnia 2023, poprawka z sesji zimowej

Skip to content