Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Aby otrzymać stypendium stażowe i ewentualny zwrot kosztów za dojazdy uczestnicy stażu zobowiązani są osobiście lub pocztą poprzez organizatora stażu do przekazania Szkole uzupełnionej dokumentacji tj: karty szkolenia BHP, potwierdzonego przez opiekuna stażu dzienniczka z przebiegu stażu zawodowego, pisemnej opinii wydanej przez opiekuna stażu, listy obecności uczestników stażu poświadczone przez opiekuna stażu, dwóch ankiet – diagnozującej i podsumowującej oraz prawidłowo wypełnionego wniosku o stypendium stażowe i ewentualnie wniosku o zwrot kosztów za dojazdy (zwrot kosztów poniesionych na dojazdy na staż środkami komunikacji publicznej – BUS, PKS, PKP – II klasa na podstawie przedstawionego imiennego miesięcznego biletu lub biletów jednorazowych ewentualnie własnym lub użyczonym środkiem transportu – zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu w dwie strony – maksymalna kwota refundacji – 190 zł) w terminie po zakończonym stażu do 3 września 2021 roku. Świadczenia dla uczestników staży będą wypłacane po 3 września 2021 roku. Termin wypłaty świadczeń może ulec wydłużeniu do momentu dostępności środków przeznaczonych na finansowanie Projektu na wyodrębnionym koncie Szkoły.

Rekomendowane wpisy

Skip to content