Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Kwaterowanie uczniów klas II-IV rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 17.30. – 20.00

Podczas kwaterowania obowiązują zasady wynikające z wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół

  • zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk lub rękawice jednorazowe,
  • jeden opiekun z uczniem,
  • dystans od innych osób ok. 1,5m.
  • przestrzeganie procedur wdrożonych w poprzednim roku szkolnym.

Rekomendowane wpisy

Skip to content