Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

I. Uczniowie klasy pierwszej będą kwaterowani w internacie w dniu 31 sierpnia od godz. 15.00 do 16.30

Podczas kwaterowania obowiązują zasady wynikające z wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół:

  1. Zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk lub rękawice jednorazowe.
  2. Na teren szkoły/internatu mogą wejść uczniowie oraz opiekunowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  3. Uczniowi może towarzyszyć jeden opiekun.
  4. Należy zachować dystans ok. 1,5m. od innych osób.

II. Spotkanie organizacyjne dla rodziców oraz uczniów klas pierwszych Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Sali gimnastycznej. W spotkaniu biorą udział również osoby nie deklarujące mieszkania w internacie – dochodzący lub dojeżdżający uczniowie i rodzice.

Porządek spotkania:

godz. 16.30 – spotkanie rodziców i uczniów z dyrekcją szkoły

godz. 17.00 – spotkanie rodziców i uczniów klas I z wychowawcami klas

W dniu 31 sierpnia nie przewiduje się kolacji dla młodzieży.

W celu zameldowania ucznia w internacie na pobyt czasowy należy dostarczyć jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość ze zdjęciem i PESELEM (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna).

W przypadku braku umundurowania, do czasu dostarczenia munduru przez producenta,  uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w białych koszulach (bluzkach) i czarnych lub oliwkowych spodniach (spódnicach).

Rekomendowane wpisy

Skip to content